Apríl 2015
Prehľad aktivít

Následná monitorovacia správa v Malom Horeši

Živé tradície - Spoločné hodnoty, rozvoj infraštruktúry a turistickej atraktívnosti radu vínnych pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš


v skratke "Vinný dvor"

Projekt v programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika 2007-2013, kód projektu: HUSK/1101/1.3.1/0297


Projekt CEE - Budúcnosť v minulosti