December 2015
Prehľad aktivít

Školenie v spolupráci V spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Integrovanou sieťou regionálnych rozvojových agentúr

Hlavné témy: "Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) v kontexte regionálneho rozvojaVložte svoj text

Článok v Korzári