Február 2016
Prehľad aktivít

Celoštátna porada k problematike podpory najmenej rozvinutých okresov

Banská Bystrica, 20.02.2016