Január 2015
Prehľad aktivít

Článok v časopise Régió o projekte SUSTAIN

Podniky pre trvalo udržateľný rozvoj miest / Enterprises for a sustainable urban development

V skratke: "SUSTAIN"

Projekt v programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika 2007-2013, kód projektu: HUSK/1001/1.1.2/0046


Kontrolný deň k projektu v Tušiciach

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Projekt: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV - II. Etapa


TV riport - FERKO TV - o projekte Health Info

"VYTVORENIE SPOLOČNÉHO ON-LINE MONITOROVACIEHO SYSTÉMU POSKYTUJÚCEHO PODPORU V NEOČAKÁVANÝCH SITUÁCIÁCH V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ"

v skratke: " Health Info"

Projekt v programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika 2007-2013, kód projektu: HUSK/1101/1.4.1/0019