Máj 2015
Prehľad aktivít

Školenie ÚV SR pre prijímateľov EŠIF - Košice


Následná monitorovacia správa ZŠ vo Veľkých Trakanoch

Následná monitorovacia správa ČOV a kanalizácia v Malom a Veľkom Kamenci

"Zlepšenie životnej úrovne obyvateľov a ochrana vôd pozdĺž Bodrogu spoluprácou obcí Medzibodrožia"

Projekt v programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika 2007-2013, kód projektu: HU-SK 0901/2.1.1/0282


Žiť energiou - konferencia - Žilina