Máj 2016
Prehľad aktivít

TOKAJ 2016- XVIII. ročník medzinárodnej súťaže a výstavy vín 19.5.2016 Pracovisko Viničky
Jazdecké preteky - Májová cena SOŠ Pribeník 2016

22.05.2016