Marec 2015
Prehľad aktivít

Kontrola projektu Vínny dvor v Malom Horeši

Živé tradície - Spoločné hodnoty, rozvoj infraštruktúry a turistickej atraktívnosti radu vínnych pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš

v skratke "Vinný dvor"

Projekt v programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika 2007-2013, kód projektu: HUSK/1101/1.3.1/0297