Marec 2016
Prehľad aktivít

9. marca 2016 - úvodnú konferenciu projektu

"Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného
SK-UA územia" (ZIP)