November 2015
Prehľad aktivít

Hospodárske fórum Slovensko - Maďarsko_Košice

Stretnutie so starostami - Velké Kapušany

Školenie pre IS RRA - Patince


Titul zaslúžilý zamestnanec - Bratislava