Október 2015
Prehľad aktivít

Stretnutie s Hydromelioraciou s.p. - riešenie zamestnanosti v regióne

Následná monitorovacia správa č.2 - verejných priestranstiev - Veľké Trakany