September 2015
Prehľad aktivít

Následná monitorovacia správa č.4 - ŠZŠ Sečovce


Informačný seminár pre starostov obcí a primátorov miest s manažérmi RRA Dolný Zemplín so sídlom v Trebišove

Témy: PHSR; zmapovanie jedinečnosti obcí; nové výzvy EÚ


Regionálne jedinečnosti