September 2016
Prehľad aktivít

20.09.2016 Rokovanie o partnerstve v obci Komlóska, HU v rámci Programu spolupráce Slovenská republika - Maďarsko


Pracovná prezentácia zameraná na podporu subjetkov sociálnej ekonomiky za účasti expertnej skupiny Úradu splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, Rozvojovej rady okresu Trebišov, Rozvojovej rady okresu Sobrance, starostov okresov Trebišov a okresu Sobrance.

12.09.2016 obec Vojčice

Prezenčné listiny


Slávnostné ukončenie projektu "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce   kanalizácia a ČOV II. etapa"

10.9.2016 o 9.30 hod. v Kultúrny dom v Tušice


RRA DZ - externý manažment