Úspešne zrealizované projekty
RRA DZ

Úspešne zrealizované projekty 


Program Švajčiarsko-slovenskej spolupráce

  • "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV - II. Etapa"
Webové sídlo: https://www.obectusice.sk/index.php?id=3&ni=10

Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko -Slovenská republika 2007-2013


  • "Vytvorenie spoločného on-line monitorovacieho systému poskytujúceho podporu v nečakaných situáciách v maďarsko-slovenskom pohraničí"

v skratke

kód projektu: HUSK/1101/1.4.1/0019

Webové sídlo: www.healthinfo-sk.webnode.sk

  • "Podniky pre trvalo udržateľný rozvoj miest / Enterprises for a sustainable urban development"

v skratke

kód projektu: HUSK/1001/1.1.2/0046

Webové sídlo: www.sustain-sk.webnode.sk

  • Živé tradície - Spoločné hodnoty, rozvoj infraštruktúry a turistickej atraktívnosti radu vínnych pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš

v skratke "Vinný dvor"

kód projektu: HUSK/1101/1.3.1/0297


  • "Zlepšenie životnej úrovne obyvateľov a ochrana vôd pozdĺž Bodrogu spoluprácou obcí Medzibodroži                                                                                                                                                                                            v skratke " Kanalizačná sieť v Medzibodroží"

kód projektu: HU-SK/0901/2.1.1/0282


  • Development of wine and "pálinka" tourism in the traditional wineregion of Tokaj-Hegyalja                                                             v skratke "VINTOUR"

kód projektu: HUSK/0801/1.3.1/0143