Zmluvy a faktúry
RRA DZ

Zmluvy, faktúry, objednávky - r. 2016


Zmluva o poskytnutí dotácie pre RRA DZ na rok 2016


Zmluva o dielo + Dodatok č.1- BENCE - Environmentálne centrum Medzibodrožia


Objednávka služieb - BENCE - Environmentálne centrum Medzibodrožia


Faktúra č. 160003 - BENCE o.z.


Faktúra č. 160004 - BENCE o.z.


Faktúra č. 160005 - BENCE o.z.